Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

BENG

Per 1 januari 2021 is de EPC vervangen. Dan moeten alle nieuw te bouwen gebouwen in Nederland voldoen aan de BENG-eisen en de TOjuli eisen. BENG heeft als doel het terugdringen van de CO2 uitstoot.

BENG wil dit terugbrengen door al in een vroeg stadium van de bouw rekening te houden met:
1. Terugbrengen van de energiebehoefte van gebouwen.
2. Beperken van het fossiel energiegebruik.
3. En benutten van hernieuwbare energie.

Met energiebesparende zonwering zijn grote investeringen in bijvoorbeeld zonwerend glas en airconditioningsystemen niet nodig. Met zonwering krijgt u niet alleen meer comfort en waar voor u geld maar behaalt u ook nog eens milieuvoordeel door een lagere CO2-uitstoot.

Zonwering speelt een belangrijke rol in de bepaling van de BENG. De Fc waarde is de factor waarmee de warmte in de woning door de zonwering wordt gereduceerd, ten opzichte van de situatie met alleen glas. De Fc waarde hangt af van het type zonwering en de kleur.

Naast de forfaitaire waarde, mag ook met de werkelijke Fc waarde worden gerekend. Deze zal lager zijn dan de forfaitaire waarde. Vraag onze adviseur welke zonwering het beste toegepast kan worden. Onze adviseurs zullen u een perfect voorstel doen wat zowel aan de de eisen voldoet als esthetisch het aangezicht van uw gebouw niet aantast.

Hoe bereken ik de invloed van zonwering op BENG?

Voor veel architecten en aannemers is de vraag welk effect heeft zonwering op de energiebehoefte volgens BENG1 / TOjuli? DGMR, een ontwikkelaar van software voor gebouw en installaties heeft hiervoor een BENG1 tool voor woningen en BENG1 tool voor kantoorgebouwen ontwikkeld. Deze online rekentool geeft betrokkenen direct inzicht in de duurzaamheid van hun gebouwontwerp en is gratis online beschikbaar.

Een binnentemperatuur boven 25ºC wordt aangemerkt als oververhitting. Hiertegen zijn maatregelen nodig. Hier kan ZonEx u ondersteuning geven.

Zonex Schoepenzonwering Enschede

Denk bijvoorbeeld aan een grote overstek op de zuidgevel om overmatige zonbelasting weg te nemen. Bij ramen op het oosten en het westen zijn buitenjaloezieën, vouwschermen, screens of andere vormen van verticale zonwering nodig.

Met geautomatiseerde en aangestuurde zonwering profiteert u van een slimme en dynamische oplossing. Door zon-wind-regen automaten te combineren met timers, centrale sturingseenheden en individuele bediening maakt u optimaal gebruik van de mogelijkheden van zonwering.

ZonEx is uw Somfy expert in Twente. Onze monteurs werken met Somfy Set & Go. Via de laptop kunnen zij snel een eenvoudig motoren koppelen en instellingen wijzigen van complete projecten. Hierdoor voorkom je fouten tijdens de installatie. Ook kun je io-homecontrol® motoren en ontvangers benoemen of extra informatie in de motor of ontvanger schrijven

Neem contact op

Kom in gesprek met ons over wat wij kunnen betekenen voor u.

Referenties
waar we trots op zijn