Nieuw bestuur Romazo

De Nederlandse branchevereniging Romazo viert dit jaar haar honderdjarig jubileum. In die tijd heeft de vereniging een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Het nieuwe bestuur bestaande uit Cas Hoetelmans, Belinda van Oenen, Ronald van Haren, Stefan Bakker en voorzitter Eddy Hillebrand heeft met succes gelobbyd om zonwering als essentieel onderdeel van wonen te positioneren, vooral met het oog op de opwarming van de aarde. Romazo heeft zich ten doel gesteld deze boodschap naar de consument te vertalen door middel van de Energie Prestatie Indicator-waaier, de website en foldermateriaal, en door actief te lobbyen bij diverse belanghebbenden.

Een van de belangrijkste pijlers voor de toekomst is scholing, vooral nu er een tekort is aan gekwalificeerd personeel. Romazo investeert in monteursdagen waarbij verschillende niveaus van monteurs apart worden getraind en heeft ook elf e-learnings ontwikkeld voor zowel nieuwkomers als ervaren monteurs. Bovendien heeft Romazo een keuzedeel zonwering ontwikkeld op MBO niveau om nieuwe zonweringsmonteurs aan te trekken.

Een andere focus voor de komende jaren is actief lobbyen om bepaalde doelgroepen, zoals architecten, projectontwikkelaars en woningcorporaties, beter te informeren over de noodzaak van zonwering in verband met zaken als NTA 8800, BREEAM, BENG, hittestress, oververhitting en isolatie.

Daarnaast is het belangrijk voor Romazo om zichzelf goed te positioneren in de markt. Het bestuur overweegt gesprekken met marketingdeskundigen om een nieuwe strategie te ontwikkelen op basis van input van de leden. Het doel is om het geluid van Romazo nog beter te laten horen en proactief de ontwikkelingen in de markt te volgen.

Het jubileum wordt in november gevierd met de presentatie van de toekomstvisie van Romazo tijdens een feestelijke ledenvergadering. Hoewel een groot feest wordt overgeslagen om het budget te gebruiken voor de ontwikkeling van de branchevereniging, wordt de tweedaagse branchedag wel gehouden voor alle geïnteresseerden, met een extra feestelijk tintje vanwege het 100-jarig jubileum.

Tot slot is Romazo ook vastberaden om meer leden te werven, gezien het potentieel om het huidige ledenaantal te verdubbelen. Bedrijven worden steeds meer overtuigd van het belang van lidmaatschap bij Romazo, en iedereen is welkom om tijdens de branchedag in november meer over de vereniging te ontdekken.

bron: https://www.qumedia.nl/index.php?page=nieuws_bericht.php&id_nieuws=29521&rubriek=Actueel&blad=9&lang=NL&zoeken=romazo&zoeken_classificatie=

Vragen aan Zonex? Neem contact op
Nieuwste inspiratie

Nieuw bestuur Romazo

De Nederlandse branchevereniging Romazo viert dit jaar haar honderdjarig jubileum. In die tijd heeft de vereniging een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt.

Lees verder »