Woningcorporaties

Als de marges onder druk staan moeten er keuzes worden gemaakt. Het is dan interessant om te gaan kijken wat een meerjarig onderhoudsplan u kan opleveren. Enig idee wat u jaarlijks ‘kwijt’ bent aan reparaties aan zonweringsinstallaties, voortkomend uit achterstallig onderhoud?

Door te kiezen voor meerjarig onderhoudsplan (MJOP), voorkomt u onvoorziene kosten en kunt u onderhoudskosten meenemen in de begroting. Zo zijn de woningen met zonweringen resultaatgericht onderhouden, tegen vooraf bekende kosten. Functioneel en technisch blijft de zonwering op het gewenste niveau én u voorkomt onverwachte, tussentijdse storingen.

Zonex onderhoud woningcorporaties

Wat brengen wij voor u in kaart?

  • Bestaande zonwering, op locatie, aantal, type, besturing
  • Conditiemeting bestaande zonwering
  • Opsomming in te verrichten onderhoudswerkzaamheden
  • Opsomming te vervangen onderdelen
  • Advies in periodiek onderhoud (jaarlijks, 2jaarlijks)

Uw wensen op een rij

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de onderhoudswerkzaamheden en tussentijdse reparaties en precies te weten in welke staat de zonwering zich bevind. Maar om dit zelf in kaart te brengen kost een hoop tijd. Dit zetten wij graag voor u op een rij, met uw overige wensen meegenomen.

Heeft u bijvoorbeeld specifieke wensen over het vooraf aanmelden van onderhoudswerkzaamheden aan een woonwijk, dan wordt dit meegenomen in het onderhoudsplan. Zo hebben wij, en heeft u, ten alle tijde duidelijk inzage in toekomstige onderhoudswerkzaamheden en afspraken. Voor een adviesgesprek en de financiële voordelen van een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) vragen wij u contact op te nemen met onze adviseur.

Reparatie aanvragen?

Vraag uw reparatie aan via het formulier of neem contact op via een van de onderstaande kanalen.

Binnen 24 uur ontvangt u reactie op uw  aanvraag